ผลกระทบต่อไทย

ในการลดภาษีและยกเลิกข้อกีดกันทางการค้าต่างๆนั้น เป็นการทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยใช้เวลาถึง10ปี รวมที่มีการจัดลำดับว่าสินค้าใดลดภาษีก่อน-หลัง ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ผลิตได้มีเวลาปรับตัว และการดำเนินการนี้ ประเทศไทยไม่ได้ทำอยู่ประเทศเดียว ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ก็ต้องทำเหมือนๆกัน 1.ทำให้ไทยสามารถส่งสินค้าออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้มากขึ้น เนื่องจากภาษีนำเข้าของประเทศอาเซียนลดต่ำลง 2.ทำให้มีการนำเข้าสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นเพิ่มขึ้น 3.ประชาชนจะซื้อสินค้าได้ในราคาถูกลงและมีสินค้าให้เลือกซื้อเป็นจำนวนมากขึ้น 4ทำให้มีตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้ามากขึ้น 5.ในฐานะที่ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ อาฟต้าจะช่วยให้ประเทศอาเซียนที่ไม่ยอมให้มีการนำเข้าสินค้าเกษตรอย่างเสรี 6.อาฟต้าจะทำให้อาเชียนทุกประเทศเหมือนกับรวมเป็นประเทศเดียวเพราะไม่มีการเก็บภาษีและข้อกีดกันทางการค้าระหว่างกัน  

เคล็ดลับในการประหยัดเงิน

ธุรกิจทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็กก็ตาม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ ทำให้วัตถุดิบ ค่าจ้างเเรงงาน เเละค่าใช้จ่ายอื่นๆ สูงขึ้น ผลกำไรลดน้อยลงอย่างมาก มีบางบริษัทที่มีหลักการบริหารที่ดี รู้จักหาวิธีการลดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยหาช่องทางตัดค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ที่คนมองไม่เห็น ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงอย่างมาก เเละได้เงินสดมาใช้ด้วย บางคนมองเห็นข้อผิดพลาด เเต่ไม่รู้จักจะทำอย่างไร เพราะไม่ยอมสูญเสียบางส่วน อยากเอาเเต่ได้อย่างเดียว ก็ยิ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียมากยิ่งขึ้น ดังนั้นคนที่มีสายตาไกล เขาต้องรีบหาเงินมาใช้ทำธุรกิจไม่ใช่ปล่อยให้เงินที่มีจมอยู่ใสินค้าต่างๆ

เมื่อได้ปัญหาชัดเจนเเล้ว

ดำเนินการเเก้ไขปัญหานั้นทันที  เพื่อจะได้หยุดข้อเสียหายให้ลดลง ถ้าหากขาดเงินลงทุนหมุนเวียน สาเหตุนี้อาจเกิดจากหลายอย่างเช่นมีคำสั่งซื้อเข้ามามาก ทางบริษัทไม่มีเงินลงทุนหมุนเวียนพอที่จะนำมาซื้อวัตถุดิบกับผู้ชายสัก 3 – 4 เดือน เมื่อได้เงินมาเเล้วจึงค่อยชำระค่าวัตถุดิบ ซึ่งสามารถผ่อนคลายลงได้ เเต่ถ้าขาดเงินทุนหมุนเวียนโดยเงินไปจมอยู่กับที่ดินทั้งหมด เป็นการใช้เงินผิดประเภท ธนาคารพาณิชย์ก็ไม่ให้กู้ ถ้าเป็นเช่นนี้อาจลำบาก อาจต้องขายสินทรัพย์บางอย่างเพื่อเอาเงินมาผลิตสินค้า

วัตถุดิบ

ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของสินค้าสำเร็จรูปในสินค้าบางประเภท ซึ่งสินค้าบางประเภทโดยเฉพาะสินค้าเกษตร การสขนส่งอาจใช้ระยะเวลานาน ซึ่งมีผลทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือลดได้ รวมทั้งวิธีการที่ใช้ในการขนส่งด้วย

ผู้แข่งขันรายใหม่

การลงทุน ถ้าธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นลงทุน ผู้แข่งขันรายใหม่เข้ามาได้ยาก ส่งผลให้การแข่งขันมีน้อย ระดับของเทคโนโลยี ถ้าการผลิต และบริการใช้เทคโนโลยีที่สูงกว่า คู่แข่งขันเข้ามาได้น้อย การแข่งขันก็จะมีน้อยตามไปด้วย การผลิตในปริมาณมากจะทำให้ต้นทุนต่อหน่อยต่ำ ดังนั้นถ้าอุตสาหกรรมใดสามารถผลิตได้มาก

ช่วงเจริญเติบโต

ตลาดต้องการสินค้านี้  ยอดขายและกำไรจะสูงขึ้น  อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันคู่แข่งก็ทยอยเข้ามาในตลาดเมื่อเห็นโอกาส และต่างก็พยายามแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านรูปแบบ สีสัน ราคาจะลดลงอีกนิดหน่อยเนื่องจากคู่แข่งเพิ่ม  ยอดขายเพิ่มขึ้นกำไรก็เพิ่มขึ้น

ขั้นสุดท้ายเป็นการเลือกธุรกิจที่เหมาะสม

จากวิธีการที่เอาแนวคิด ธุรกิจที่เกิดจากกิจกรรมที่ชอบมาพิจารณาและเลือกประเภทที่เหมาะสม ประมาณ 3 ถึง 4 ประเภท แล้วให้พิจารณาอย่างละเอียดโดยใช้เหตุผลต่างๆ พิจารณาและเลือกเพียงประเภทเดียวมาลงทุน ซึ่งพิจารณาแล้วเป็นธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด นอกจากคิดตามที่ตนเองชอบ นำมาเชื่อมโยงทำให้เกิดแนวคิดทางธุรกิจแล้ว เราสามารถเอากิจกรรมที่ชอบ และแนวคิดเกิดธุรกิจจากกลุ่มอื่น นำมาเชื่อมโยงกันได้อีกดังตัวอย่าง             ชอบเด็ก + ชอบกีฬา                                          เปิดบริการดำน้ำในทะเลให้เด็ก             ชอบบริการ + ชอบทำอาหาร                       …

โรงพิมพ์ ที่อยู่ในประเทศลิกเตนสไตน์ ทำคะแนนด้วยการพิมพ์บนลูกฟุตบอลที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก

  โรงพิมพ์ ที่อยู่ในประเทศลิกเตนสไตน์ ทำคะแนนด้วยการพิมพ์บนลูกฟุตบอลที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก ภายในงานเปิดตัวเครื่องพิมพ์อิงเจ็ตรุ่นเจ็ทมาสเตอร์ ไดเมนชั่น ซึ่งไฮเดนเบิร์กจัดขึ้นโดยได้เชิญลูกค้าจาทั่วทุกมุมโลก เข้าร่วมงานอิงค์เจ็ตรุ่น เจ็ทมาสเตอร์ ไดเมนชั่น ที่พิมพ์ด้วยระบบ 4D ซึ่งผลิตโดยบริษัท ไฮเดนเบิร์ก ระบบการพิมพ์นี้สามารถผลิตงานพิมพ์บนลูกฟุตบอลขนาดมาตรฐานได้ จึงทำให้รูปแบบของธุรกิจของบริษัทบีวีดี นั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง การทำงานควบคู่กันด้วยระบบการพิมพ์ 4D จากบริษัท ไฮเดลเบิร์ก และการให้บริการงานพิมพ์ออนไลน์ของบริษัท ทำให้ลูกค้าสามารถสั่งงานพิมพ์บนลูกบอลที่มีข้อมูลตามที่ต้องการได้ในทันที ทั้งนี้บริษัทมีลูกบอล 4 แบบให้เลือก โดยสามารถพิมพ์ข้อความหรือรูปภาพที่แตกต่างกันได้ถึงสามบรรทัด ระบบการพิมพ์นี้ใช้หมึกพิมพ์ที่แห้งตัวเร็วภายใต้แสงยูวี ทางบริษัทมีแผนที่จะนำเสนองานพิมพ์ที่มีสีสันมากขึ้นและเพิ่มขนาดของลูกบอลให้หลากหลาย รวมทั้งการเพิ่มสินค้าอื่นๆในการนำเสนอต่อลูกค้าอีกด้วย พวกเรามองหาสิ่งใหม่ในการให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ โดยการเลือกใช้วิธีการพิมพ์งานที่สร้างสรรค์  ในบางกรณียังทำอะไรที่แตกต่างออกไปจากการพิมพ์งานแบบดั้งเดิม เพื่อที่จะรักษาตลาดงานพิมพ์เฉพาะทางและขยายโอกาสทางธุรกิจในตลาดใหม่ๆ นี่เป็นวิธีการเดียวที่ทำให้แน่ใจได้ว่าเราจะประสบความสำเร็จในธรุกิจการพิมพ์ได้อย่างยั่งยืน ในการทำงานควบคู่กันระหว่างการการใช้เทคนิคการพิมพ์ใหม่ และการขยายงานพิมพ์ออนไลน์ทำให้ได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างชัดเจน

ปัญหาและการพิมพ์ระบบออฟเซ็ท

ปัญหาและการพิมพ์ระบบออฟเซ็ท งานพิมพ์ในโรงพิมพ์ของไทยมีพัฒนาการมากกว่า 200  ปีแล้ว จนกลายมาเป็นโรงพิมพ์ที่เราเห็นกันในปัจจุบัน และระบบการพิมพ์ที่ใช้กันในโรงพิมพ์อย่างกว้างขวางก็คือการพิมพ์ระบบออฟเซ็ท หรือ Offset Printing โดยการพิมพ์ออฟเซ็ท เป็นการพิมพ์พื้นแบบราบที่ใช้คุณสมบัติของน้ำและน้ำมันที่มีความหนาแน่นต่างกันและไม่รวมตัวกันในการพิมพ์สิ่งพิมพ์ออกมา สาเหตุที่ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ทเป็นระบบการพิมพ์ที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน นั่นก็เพราะข้อดีของการพิมพ์ระบบออฟเซ็ท คือ มีความรวดเร็วในการพิมพ์ งานที่พิมพ์จากระบบนี้มีความละเอียดสูง ให้สีสวยคมชัด และสามารถพิมพ์ได้หลายสี ตั้งแต่ 1 สี ขึ้นไป นอกจากนี้การพิมพ์งานพิมพ์ในปริมาณมากยิ่งทำให้การพิมพ์แบบออฟเซ็ทมีต้นทุนที่ถูกลงเพราะใช้แม่พิมพ์แค่ชิ้นเดียวก็เพียงพอ การพิมพ์งานพิมพ์ออฟเซ็ทมักพบในงานประเภทงานพิมพ์กระดาษ นามบัตร ซองจดหมาย ใบปลิว แผ่นพับ โบชัวร์ ซึ่งการทำงานประเภทนี้ต้องใช้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงานพิมพ์ชิ้นหนึ่งๆออกมา โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบงานพิมพ์ ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการพิมพ์ และจัดทำเป็นชิ้นงานพิมพ์ ซึ่งด้วยคุณสมบัติของการพิมพ์งานแบบออฟเซ็ททำให้ได้งานพิมพ์ที่มีมาตรฐานและคุณภาพดี อย่างไรก็ตามหากมีเครื่องพิมพ์ที่ดีอยู่ในมือแต่การออกแบบงานล้มเหลวก็ไม่สามารถทำงานพิมพ์ชิ้นนั้นให้ออกมาดีได้ เพราะการวางรูปแบบเลย์เอ้าท์ไม่เหมาะสม เมื่อพิมพ์งานแล้วพบข้อผิดพลาดหรือไม่พึงพอใจก็ต้องแก้ไขใหม่ และต้องออกแบบงานกันใหม่ตั้งแต่แรก ทำให้ทั้งเสียเวลาและเสียเงินในการทำแม่พิมพ์ใหม่ ซึ่งแม่พิมพ์ของการพิมพ์ระบบออฟเซ็ทมีราคาค่อนข้างสูงพอสมควร ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้สำคัญที่เราต้องเลือกโรงพิมพ์ที่สามารถวางใจได้ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่งเพื่อให้การลงทุนของเราคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่เสียที่สุด ปัญหาที่เราสามารถพบได้มากที่สุดของการพิมพ์ระบบออฟเซ็ทที่ไม่ได้มาตรฐาน ก็คือ สีของผิดเพี้ยนไปจากความต้องการ ภาพที่พิมพ์ออกมาไม่คมชัด ตัวหนังสือซ้อนทับกันมองไม่ชัดเจน กระดาษที่ใช้พิมพ์ระบบออฟเซ็ทไม่ได้มาตรฐาน การตรวจสอบเลือกโรงพิมพ์ที่ได้มาตรฐานจริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะงานพิมพ์ที่ต้องใช้การพิมพ์ระบบออฟเซ็ท มักเป็นงานที่มีละเอียดมาก ถ้าไม่มีการพิถีพิถันดูทุกรายละเอียดอย่างใกล้ชิด ก็มักจะพบปัญหาเหล่านี้ตามมาได้ในที่สุด ข้อดีของการพิมพ์ระบบออฟเซ็ท คือ มีความรวดเร็วในการพิมพ์ งานที่พิมพ์จากระบบนี้มีความละเอียดสูง …

ถุงกระดาษถนอมอาหาร

ถุงกระดาษ เราได้รู้จักถุงกระดาษในประเภทต่างๆกันไปบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ถุงกระดาษแบบมีหูสำหรับถือ, ถุงกระดาษแบบซิปล็อค, ถุงกระดาษคราฟท์รีไซเคิลสีน้ำตาลสำหรับบรรจุอาหาร เป็นต้น ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประเภทของถุงกระดาษกันต่อค่ะ ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมรูปแบบถุงกระดาษถนอมอาหารแบบลงรายละเอียดกันเลยค่ะ ถุงกระดาษถนอมอาหารมีขนาดตั้งแต่ 8 – 22 มิลลิเมตร, ผู้สั่งผลิตสามารถรูปแบบซิปได้ตามต้องการ โดยถุงกระดาษถนอมอาหารนี้สามารถบรรจุอาหารหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักได้ถึง 1 กิโลกรัม ถุงกระดาษถนอมอาหารมีความยืดหยุ่นสูงและมีความคงทนต่อการใช้งาน สำหรับรูปแบบโดยทั่วไปของถุงกระดาษถนอมอาหารมีลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะ            ถุงกระดาษถนอมอาหารมีรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น ด้านล่างมีฐานแบบวงกลมหรือด้านล่างมีฐานพับแล้วซีลข้าง เป็นต้น            ถุงกระดาษถนอมอาหารโดยทั่วไป มีตั้งแต่ขนาด 8 มิลลิเมตร ไปจนถึง 22 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถเลือกความหนาที่ต้องการได้               ถุงกระดาษถนอมอาหารมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกในส่วนของรูสำหรับแขวน ก่อนการติดตั้งซิปล็อค อาทิเช่น เช่น เจาะรูแบบกลม, เจาะรูแบบผีเสื้อ เป็นต้น                ถุงกระดาษถนอมอาหารสามารถทำขนาดได้ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น ต้องการถุงที่บรรจุสิ่งของได้ตั้งแต่ 5 กิโลกรัม เป็นต้นไป เป็นต้น               ถุงกระดาษถนอมอาหารมีขนาดโดยทั่วไป ดังต่อไปนี้   รายละเอียด  …